Strona główna

pobrane

IRENA KOSMOWSKA

POSEŁ NA I NIEPODLEGŁY SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

Irena Kosmowska – polska działaczka niepodległościowa, ludowa i oświatowa, urodziła się 20 grudnia 1879 roku w Warszawie. Z wykształcenia była nauczycielką literatury i historii. Jednak nie pracowała w tym zawodzie, związała się z publicystyką. Od 1908 do 1915 była współredaktorką „Zarania”, gdzie publikowała pod pseudonimem Jasiek lub Jaśkowa z Lipnicy. Dzięki jej staraniom powstały dwa dodatki do gazety: „Świt –Młodzi idą” oraz „Sprawy Szkolne”. Od 1912 była członkinią Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, której celem była koordynacja działań niepodległościowych w oparciu o Austro-Węgry, w obliczu spodziewanego wybuchu wojny światowej. Związana byłą również  z Towarzystwem Kółek Rolniczych im. S. Staszica, zajmowała się m.in. popularyzacją spółdzielczości wiejskiej. Dzięki jej pomysłowi i wysiłkom powstała szkoła dla dziewcząt w Krasieninie. W czasie I wojny zaangażowała się działalność w ruchu niepodległościowego – działała w Polskiej Organizacji Wojskowej. Od 1915 była więziona w Moskwie za działalność antycarską w „Zaraniu” Po uwolnieniu od 1916 była członkiem Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny. W 1918 przystąpiła do PSL „Wyzwolenie”. W listopadzie tego samego roku była wiceministrem propagandy]i opieki społecznej w rządzie Ignacego Daszyńskiego.

W 1919 z ramienia PSL „Wyzwolenie” została posłem Sejmu Ustawodawczego.  Reprezentowała Polskę w Międzynarodowej Unii Parlamentarnej. Następnie wystartowała w wyborach do I Sejmu Niepodległej Polski z ramienia PSL-Wyzwolenie, z okręgu lubelskiego.

Reklamy